THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
Hoang Bình ( 39 Tuổi )
Nghệ An

Nhà tôi có đường điện cao thế 35kv đi qua nhưng cho tới nay chúng tôi chưa hề nhận được đền bù hoa mau, đât nằm trong hành lang lưới điện, khi thi công họ cũng không họp dân hay thông báo gì cho dân biết. Tôi phải làm gì? tại khu vực gia đình tôi sinh sống đường điện không đúng với thiết kế. (theo quy định độ võng của đường điện 35kv thấp nhất là 14m, nhưng chỗ đó chỉ được 8m). Chúng tôi đã phản ánh lên UBND xã nhưng tới nay vẫn chưa có hồi âm. Mong các thủ trưởng xem xét!!!!

Sở TNMT tỉnh Nghệ An

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An xin trả lời câu hỏi này như sau:

          Nội dung hỏi của ông/bà đã được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Điều 10). Do vậy, đề nghị ông/bà trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp xã để phản ánh.Lê Quỳnh Như ( 24 Tuổi )
Nghệ An
thuypk7@gmail.com

Xin quý Sở cho ý kiến về các câu hỏi đính kèm:

 

Sở TNMT tỉnh Nghệ An

          1. Câu hỏi 1: Việc cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình mua đất do giao trái thẩm quyền sau 01/7/2004 thì theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT thì phải làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với người giao đất không đúng thẩm quyền nhưng tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận người giao đất trái thẩm quyền đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác thì xử lý thế nào, ví dụ cấp xã giao trái thẩm quyền thì cơ quan nào có trách nhiệm xử lý đối tượng này.

          Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An xin trả lời câu hỏi này như sau:

          Nội dung hỏi của ông/bà đã được Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh. UBND tỉnh có Văn bản số 479/UBND.ĐC ngày 22/01/2015 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến về nội dung trên. Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có ý kiến trả lời.

          Sau khi có ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin tới ông/bà.

          2. Câu hỏi 2: Năm 2012, gia đình bà A bán đất bằng giấy viết tay cho gia đình anh B. Mảnh đất này chưa có Giấy chứng nhận QSD đất. Nay bà A đã mất không để lại di chúc, vậy ông B có được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hay không ? Và khi cấp Giấy thì các đồng thừa kế theo pháp luật của bà A có được họp để phân chia thừa kế hay cấp Giấy theo giấy viết tay mà bà A đã bán ? Trường hợp giấy viết tay không được dùng làm căn cứ cấp giấy và các đồng thừa kế của bà A không chấp nhận bán lại cho anh B thì giải quyết thế nào ?

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An xin trả lời câu hỏi này như sau:

          Khoản 2 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định đối với đất đã được cấp GCN nhưng khi chuyển nhượng 2 bên chưa làm thủ tục đăng ký theo quy định tại thời điểm, nay nếu không có tranh chấp thì bên mua chỉ cần có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định là đủ điều kiện cấp GCN. Do đó, trường hợp đất chưa được cấp GCN thì không áp dụng được quy định này.

          Trường hợp này đất chưa được cấp GCN, việc giao dịch giữa hai bên sau ngày 01/01/2008 nên cũng không được áp dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Nếu các đồng thừa kế và người mua thống nhất được việc mua bán, không tranh chấp thì có thể cấp GCN cho người mua (hai bên phải có văn bản thống nhất). Trường hợp tranh chấp thì khởi kiện ra Toà để xử lý vì giao dịch giữa hai bên chỉ mới là giao dịch dân sự.

          3. Câu hỏi 3: Trường hợp địa bàn huyện Hưng Nguyên đã được đo đạc bản đồ địa chính toàn huyện, tại sao khi làm hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất cơ quan nhà nước vẫn bắt dân phải làm thủ tục trích lục thửa đất và nộp tiền trích lục, gây phiền hà cho người dân.

          Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An xin trả lời câu hỏi này như sau:

          - Đối với trường hợp thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính nhưng trong quá trình cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất theo nhu cầu của nhân dân được phân thành 2 trường hợp sau:

          + Thửa đất không biến động về ranh giới, về mục đích sử dụng đất thì Văn phòng ĐK QSD đất huyện có trách nhiệm trích lục nguyên thửa từ hồ sơ địa chính và thu lệ phí theo quy định tại Quyết định số 96/2007/Đ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định đối tượng, mức thu, chế độ quản lý lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

          + Thửa đất có biến động về ranh giới, về loại đất thì Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện có trách nhiệm đo đạc chỉnh lý và lập hồ sơ liên quan, giá dịch vụ đo đạc chỉnh lý bổ sung bản đồ thu theo các Quyết định của UBND tỉnh về ban hành đơn giá đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại thời điểm đó (Năm 2009 là Quyết định: số 41/2009/QĐ-UBND.ĐC ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký QSD đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và năm 2014 là Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh Nghệ An - thay thế QĐ số 41/2009/QĐ-UBND.ĐC).

          4. Câu hỏi 4: Đề nghị UBND tỉnh quy định rõ, cụ thể thời gian giải quyết từng loại hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất để tiện thực hiện cho người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An xin trả lời câu hỏi này như sau:

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành các văn bản quy định về quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, trong đó đã quy định cụ thể thời gian giải quyết từng loại hồ sơ, cụ thể:

          Thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 22 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An; Thời gian cấp cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận chứng quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 4 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND Tỉnh Nghệ An.

          Đề nghị người dân căn cứ các quy định nêu trên của UBND tỉnh để có thêm thông tin.lê Bảo Trâm ( 27 Tuổi )
Nghệ An
thuypk7@gmail.com

Đề nghị quý Sở có văn bản hướng dẫn việc cấp GCN QSD đất đối với phần diện tích lấn chiếm (trước hoặc sau 1/7/2004)? trường hợp hộ gia đình đang sử dụng nguyên thửa đất và lấn chiếm thêm một phần diện tích thì phần diện tích lấn chiếm này thể hiện trên GCNQ SD đất hay không? và việc thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích lấn chiếm trước 1/7/2004 được quy định như thế nào? 

xin cảm on!

Sở TNMT tỉnh Nghệ An

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An xin trả lời câu hỏi này như sau:

          Việc lấn, chiếm đất được pháp luật đất đai xác định là hành vi vi phạm pháp luật đất đai. Trong đó tại Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đã có quy định chi tiết biện pháp xử lý đối với hành vi này.

          Đối với nội dung hỏi: Hộ gia đình đang sử dụng nguyên thửa đất và lấn chiếm thêm một phần diện tích thì phần diện tích đất lấn, chiếm này thể hiện trên Giấy chứng nhận QSD đất hay không ? Do nội dung câu hỏi của ông/bà không nêu rõ việc lấn, chiếm đất của gia đình xảy ra tại thời điểm nào, trên phần đất lấn, chiếm đã xây dựng công trình hay chưa, địa bàn (khu vực) cư trú của ông/bà và các nội dung khác có liên quan nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa khẳng định được ông/bà có được cấp Giấy chứng nhận QSD đất đối với phần diện tích đất lấn, chiếm hay không và chưa đủ cơ sở để trả lời ông/bà về nội dung này.

          Việc thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích lấn chiếm trước 01/7/2004 đã được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Đề nghị ông/bà cập nhật quy định này để tham khảo.