THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
Nguyễn Thị Thanh Tâm ( 30 Tuổi )
Bà Rịa - Vũng Tàu
nguyenthithanhtam@gmail.com

Tôi có 02 câu hỏi.

1) Tôi được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chồng tôi chết, con còn nhỏ, do đó tôi muốn tách thửa để bán có tiền trả nợ và lo cho các con ăn học, nhưng khi nộp hồ sơ, cơ quan nhà nước không giải quyết cho tôi tách thửa và tôi cũng được biết là khu đất tôi đang nằm trong quy hoạch đất sản xuất kinh doanh và được cơ quan nhà nước đồng ý giao cho nhà đầu tư lập thủ tục hồ sơ xây dựng. Tuy nhiên, đã 08 năm nay, tôi chưa được nhà đầu tư bồi thường, đến thời điểm hiện nay, tỉnh đã hủy bỏ việc cho phép trên. Vì chồng chết, nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con nên, gia đình khó khăn, do đó, tôi kính mong các cơ quan nhà nước xem xét, hướng dẫn cho tôi được biết để lập thủ tục tách thửa để bán đất có tiền trang trãi cho gia đình.

2) Tôi được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vừa qua, tôi có nộp sơ xin tách thửa để bán đất có tiền lo cho gia đình, khu đất tôi là đất nông nghiệp không nằm trong khu dân cư và đất sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, cơ quan nhà nước không cho phép tôi tách thửa với lý do không đúng quy định của pháp luật. Tôi kính mong được cơ quan nhà nước xem xét, hướng dẫn để tôi thực hiện thủ tục tách thửa nhằm lo cho gia đình, vì hiện nay, gia đình tôi đang gặp rất nhiều khó khăn.

Sở TNMT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì tại Điều 1 có quy định phạm vi điều chỉnh và diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp phù hợp quy hoạch đất ở, vì vậy trường hợp của bà Tâm (đang sử dụng đất nông nghiệp không phù hợp quy hoạch đất ở) không được điều chỉnh bởi Quyết định 59/2014/QĐ-UBND hay nói cách khác trường hợp của bà chưa đủ điều kiện để tách thửa. Mong bà thông cảm!

Liên quan đến nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận các vướng mắc và đề xuất xử lý trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trong đó quy định theo hướng giao UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương (theo văn bản số 1892/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 29/9/2016 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc thực hiện một số giải pháp để giải quyết kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đồng thời, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND, trong đó có quy định trường hợp tách thửa đất nông nghiệp không phù hợp quy hoạch đất ở trên địa bàn tỉnh. Sau khi UBND tỉnh ban hành quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ sớm xem xét giải quyết hồ sơ tách thửa của gia đình bà. Mong bà thông cảm!